Haku

Seuraa sähköpostitse

lauantai 4. toukokuuta 2019

Läheisriippuvuuden merkitLäheisriippuvuus ei ole pelkästään alkoholistien vaimojen vaiva, vaan sitä voi kehkeytyä esim. narsistin uhreille ja se voi periytyä vanhemmilta sukupolvilta nuoremmille sukupolville. Mistä se tulee ei ole niin tärkeä tieto, kuin miten se ilmenee ja mitä sille voi tehdä. Tässä paneudun omaan läheisriippuvuuden merkkeihin ja summaan yleiset viitteet riippuvuudesta.

Aikaisemmat postaukset aiheesta:

Läheisriippuvuus


Tänään

2013 oli itselleni erityisen raskas vuosi. Vaikean masennuksen myötä meni toivo ja usko, sentään rakkaus jäi. Siinä sumuisessa arjessa pyrin pitämään kaikesta kiinni mihin olin tottunut ja pakottamaan toimintakykyä pysymään jonkinlaisena, vaikka lepo mitä annoin ei riittänyt lainkaan palautumiseen.

Olavin reissu Ruotsiin siskolleni raksa-apulaiseksi veti miulta pohjan. Olavi oli miun tuki ja turva. Mitä teinkään ilman tuki ja turvani?Masennuin entisestään ja arjesta tuli suorittamista. Puhuin aikaisemmin läheisriippuvuudesta, mitä oli kehkeytynyt miun ja Olavin välille. Siitä en ole päässyt irti vielä nykyäänkään, mutta se on muuttanut muotoaan DID diagnoosin tultua esille. Ennen olin epävarma ja takertuvainen, mutta pärjäsin yksin. Nyt takertuvaisuus on siirtynyt lapsipersoonille ja aikuinen minä on hyvin itsenäinen. Olavin ollessa monta vuotta käytännössä omaishoitajana ei vähentänyt minun riippuvaisuuttani häneen. Ja Olavin sairastuessa itse uupumukseen ja masennukseen miun läheisriippuvuus on noussut niin huomattavaan asteeseen, että tunnistan nyt ongelman. Minä elän muiden kautta ja pakenen omia ongelmia haalimalla kaiken muun maailman taakkoja. Erityisherkkänä tunnistan muiden oloja helposti ja elän muiden tunteitten mukana. Tämä altistaa helposti läheisriippuvaisuudelle, toki se ei kuitenkaan ole syy ja seuraus.

Läheisriippuvuuden merkkejä:

 • keskittää kaiken voimansa ja huomionsa toisiin ihmisiin
 • kokee usein häpeää, ahdistusta, masennusta, vihaa ja syyllisyyttä
 • heikko ja hauras itsetunto sekä olematon itsearvostus
 • suorittaa jaksamisensa äärirajoilla
 • näyttää pinnalta olevan epäitsekäs ihminen
 • suuttuu, mikäli apuaan tai neuvojaan ei huolita
 • antaa neuvoja muille ja on aina tarjolla
 • suorittamalla elämää muita palvellen tai hoivaten
 • ei osaa olla yksin
 • hakeutuu usein toistuvasti epäterveisiin ihmissuhteisiin
 • kaipaa ympärilleen ongelmia ja toimintaa

Läheisriippuvaisuus on lapsuudessa omaksuttu tapa välttää hylätyksi tulemista hakemalla turvaa ja hyväksyntää muilta ihmisiltä. Kun ei ole saanut lapsuudessa riittävästi hoivaa, rakkautta tai mahdollisuutta näyttää tunteita ja ajatuksia, niin  on oppinut hankkimaan hyvää oloa auttamalla ja huolehtimalla muista. Usein läheisriippuvaisuus on myös perinnöllistä sukupolvelta toiselle toimintatapana. Katkaisemalla tätä jatkumoa, pitää jokaisen kyseenalaistaa omaa toimintansa ja vieroittautua irti, jos ei omin keinoin niin muiden avustuksella. Pitkä tie on parantumiseen, mutta ymmärtämälllä omaa itsensä ja toimintansa, voi aloittaa uuden täydellisemmän elämän. Enkä tarkoita tässä täydellisyyttä vaan elämän täyteläisyyttä. Voi löytää todellisemman ja aidomman tavan elää ja olla läsnä muille. Mutta tärkeintä, itselleen.

 Tekstit yksinäisyydestä:

Hyväksyntä, suurin inhokki ja ystävä 

Aina ei tarvi mennä siitä mistä aita on korkein

Läheisriippuvuus

Yksin, ihmisten joukossa

Rahalla voi nostattaa elintasoa, mutta ei elämänarvoa


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Romahtaminen avaa uuden mahdollisuuden löytää oman polun

  Useimmiten ihminen viihtyy ja haluaa olla mukavuusalueellaan. Huomaan, että vaikka niin sanotusti joskus haastaan itseäni, haastan kuitenk...